top of page

Masewaltlatsotsontli

Nikah nesi kuikalismeh, tlatsotsonanih, tlapitsanih, ixkopinkayotl, tlamawisoli iwan miyak tlahlamikilistli.

Nitlatsotsona iwaya

notelpokawah.


Isaac iwan Tonatiuh.

8 visualizaciones0 comentarios

Comments


bottom of page